Skid de cristalizare prin evaporare

  • Evaporation crystallization skid

    Skid de cristalizare prin evaporare

    Aplicarea skid-ului de cristalizare evaporativă în tratarea apelor uzate a stației de purificare a gazelor naturale trebuie analizată în combinație cu diagrama de fază a Na2SO4-NaCl-H2O.Cristalizarea evaporativă nu este numai procesul de separare a sării și a apei, dar poate combina și caracteristicile de solubilitate ale fiecărei săruri anorganice pentru a separa eficient sarea anorganică în mod eficient în sistemul de cristalizare evaporativă.